Pregledi

Licence


Vzdrževalna organizacija, potrjena po EASA Del M,
Poddel F

Oznaka dovoljenja: SI.MF.002

Organizacija za vodenje stalne plovnosti (CAMO+), potrjena po EASA Del M,
Poddel G

Oznaka dovoljenja: SI.MG.026

Pregledi

Opravljamo vse vrste pregledov na jadralnih letalih in jadralnih letalih z motorjem, grajenih iz kompozitnih materialov:

  • letni pregledi
  • pregledi za podaljšanje življenjske dobe letala (1000/3000/6000-urni pregledi, 5 letni, 500 urni, …),
  • izredni pregledi (za oceno škode zaradi trdega pristanka, poplave, nesreče, po daljši neuporabi, …),
  • test merilnikov hitrosti in višinomerjev,
  • umerjanje magnetnih kompasov,
  • meritve anten radio postaj,
  • meritve transponderjev,

Plovnost letal

Opravljamo preglede za podaljšanje plovnosti jadralnih letal. Smo CAMO+ organizacija. Imamo dovoljenje EASA SI.MG.026 za vodenje stalne plovnosti in izdajanje Certifikata o pregledu plovnosti za jadralna letala (ARC).

splovnost